fbpx
Pozovite nas

+381 11 361 43 12

Javite nam se:

info@languageshop.rs

Usluge

Prevodi sa overom sudskog tumača

Usmeni prevodi, simultani i konsekutivni

Stručni prevodi poslovne dokumentacije

Lektura i korektura svih vrsta tekstova

Titlovi i transkripcija video i audio zapisa

Formatiranje dokumenata

Usluga apliciranja za britansku vizu