Agencija za pružanje prevodilačkih usluga


Language Shop je agencija za pružanje prevodilačkih usluga na više od 100 svetskih jezika. Agencija je osnovana sa ciljem da pruži jezičku podršku svima kojima strani jezik predstavlja prepreku u poslovanju ili u svakodnevnom životu. Specijalizovani smo za prevode na jezike zemalja centralne i jugoistočne Evrope (srpski, hrvatski, bosanski, slovenački, makedonski, albanski) koje takođe prevodimo na mnoštvo svetskih jezika (engleski, francuski, nemački, italijanski, ruski, ukrajinski, španski, portugalski, grčki, danski, norveški, švedski, mađarski, turski, rumunski, bugarski, holandski, poljski, češki, slovački, hebrejski, arapski, japanski, kineski…).

Language Shop čini tim Project Manager-a koji se brine o vašem projektu od trenutka porudžbine do njegovog završetka, lektori koji brinu o kvalitetu jezika i veliki broj obrazovanih i iskusnih honorarnih prevodilaca.

Posebnu pažnju naša agencija posvećuje terminologiji i kvalitetu prevoda.