fbpx

SA OVEROM

SA OVEROM

Usmeno i pisano prevođenje iz različitih oblasti, sa i bez overe sudskog tumača

About the Author

LanguageShop administrator

Language Shop čini tim Project Manager-a koji se brine o vašem projektu od trenutka porudžbine do njegovog završetka, lektori koji brinu o kvalitetu jezika i veliki broj obrazovanih i iskusnih honorarnih prevodilaca.