Usluge

  • Pisani prevod
    (oblasti: ekonomija, pravo, medicina, farmacija, automobilska industrija, inženjering, lokalizacija softvera, elektrotehnika, građevina…)
  • Simultano i konsekutivno prevođenje (poslovni sastanci, seminari, okrugli stolovi)
  • Overeni prevodi od strane sudskih tumača/ sudski prevodilaca (više od 30 jezika)
  • Lektura i korektura tekstova koju vrše izvorni maternji govornici
  • Usluge DTP-a (grafičko oblikovanje svih vrsta dokumenata)

Dokumenta možete dostaviti lično, putem e- pošte ili faksom.

Ukoliko niste iz Beograda, overena dokumenta će Vam biti dostavljena poštom ili brzom kurirskom službom.